Ngày 17 tháng 1 năm 2018, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Tiểu học - THCS MyQuest đã ký kết thoả thuận hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHSPHN và Bà Đồng Thị Lan, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học - THCS MyQuest.

Theo đó, MyQuest được ĐHSPHN hỗ trợ, hợp tác về: Chiến lược phát triển; Cung cấp nguồn giáo viên chất lượng cao; Đổi mới trong phương pháp dạy học - giáo dục.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đến năm 2030, Trường ĐHSP Hà Nội sẽ là trường đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Trường ĐHSPHN là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của quốc gia; là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên trình độ cao; có các chương trình đào tạo liên kết quốc tế có uy tín trên thế giới; có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại với các dịch vụ hoàn hảo. 


Xem thêm về lễ kí kết thoả thuân hợp tác 

Về chúng tôi